دسترسی سریع

 

sabtenamPanel enteranceFormat negaresh maghalatHazineh sabtenamMazayaTarikh mohemTamas ba maMakanVirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/31
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/20

SID LOGO

Civilica BoX

کمیته علمی


دکتر ناصر نصیری

قائم مقام آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ریاست محترم  کنفرانس


دکتر سعید گودرزی

عضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، فارس. عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

دکتر نازنین هنر پروران


استادیار گروه مشاوره و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر وفا شجاع منش

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

 دکترجمیله جعفری

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دکتر محمد رضا زربخش بحری

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن


دکتر کاظم خرمدل

استادیار گروه روانشناسی، آموزش عالی فاطمیه 

دکتر میمنت عابدینی بلترک

دکتری برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه مازندران


دکتر محمد قاضی مرعشی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 دکتر سید محمد رضا موسوی فرد

 هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دکتر سهیلا رستمی 

استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان 

پروفسور باربارا هارلد

استاد تمام گروه علوم تربیتی دانشگاه زاید امارات

دکتر پگاه علیمردان سیدی

استادیار روانشناسی عمومی دانشگاه گرمیان کردستان عراق

دکتر لیلا فتحی

دکتری جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر ماندانا کریمی

دکتری جامعه شناسی دانشگاه پیام نور سروستان

دکتر سحاب تربتی

دکتری روانشناسی بالینی عضو هیئت علمی آموزش عالی پردیس شمال

 

دکتر سهیلا رحمانی

 

دکتری روانشناسی سلامت، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و پیام نور شهر ری

 

دکتر محمد علی عزتی

 

مدیر گروه حقوق، آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

 

دکتر سید علی ربانی موسویان

 

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر و عضو شورای تخصصی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی این واحد

 

دکتر محمد زرشگی

 

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران