دسترسی سریع

 

sabtenamPanel enteranceFormat negaresh maghalatHazineh sabtenamMazayaTarikh mohemTamas ba maMakanVirayesh

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ برگزاری کنفرانس »
1397/03/31
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1397/03/20

SID LOGO

Civilica BoX

مکان برگزاری

 

مکان برگزاری
 

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند به دلیل استقبال گسترده پژوهشگران جهت شرکت درکنفرانس به صورت حضوری و محدودیت ظرفیت سالن دانشگاه علامه خویی طی مذاکرات به عمل آمده با دانشگاه شیراز واحد پردیس بین الملل، محل برگزاری کنفرانس از سالن دانشگاه علامه خویی به سالن کنفرانس دانشگاه شیراز واحد پردیس بین الملل واقع در شیراز خیابان قم آباد جنب دانشکده های دندانپزشکی تغییر یافت.