دعوت به همکاری علمی در کنفرانس به عنوان سخنران کلیدی به صورت افتخاری
1397/02/28

 

بدینوسیله از کلیه اساتید و مدیران محترم دستگاه های دولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل

می آید تا جهت ایراد سخنرانی (مرتبط با موضوع کنفرانس) به عنوان سخنران کلیدی و افتخاری کنفرانس رزومه خود

را به آدرس ایمیلaconfpsy@gmail.com ارسال فرموده و Subject ایمیل ارسالی را

عبارت"سخنران کلیدی کنفرانس"قرار دهند. بدیهی است پس از بررسی و طرح موضوع در شورای سیاستگذاری

کنفرانس مراتب جهت آمادگی و هماهنگی بیشتر به منظور حضور و ایراد سخنرانی به استحضار ایشان خواهد رسید.