مجله اینترنتی

هرگز در فضای مجازی شایعه‌پراکنی نکنید؛ مجازات دارد

با پیشرفت تکنولوژی برخی از جرایم جدید را مشاهده می‌کنیم. یکی از این جرایم که بسیار رواج پیدا کرده است، جرم شایعه‌پراکنی در فضای مجازی است.

مجازات شایعه پراکنی

مجازات شایعه پراکنی در قانون بیان شده است. طبق قانون متأسفانه دروغ‌پراکنی جرم نیست برعکس آنکه در شرع یک عمل حرام است؛ اما شایعه‌پراکنی یک عمل ناپسند است که به‌عنوان جرمی مستقل در قانون به آن اشاره شده است. همراه مجله اینترنتی دلتا باشید.

شایعه‌پراکنی

طبق قانون نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. هر کس به‌قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب در فضای مجازی امروزه بسیار به چشم‌خورده و در قانون جرایم رایانه‌ای به آن اشاره شده است تا جلوی این عمل گرفته شود.